Anorganická chemie

PRVKY ve čtverci

Jedná se o hru, kdy se k sobě skládají název a vzorec prvku. Lze začít jakoukoliv dvojicí. Možnosti skládání jsou neomezené.

2. stupeň

KOVY

Nejprve po třídě rozmístíme slova a žáci je hledají a zapíší si je. Poté dostanou text, kde je potřeba chybějící slova doplnit. Necháme je pracovat ve dvojici. Pokud tuší, o který kov se jedná, zapíší si jej do prvního sloupce. Společně zkontrolujeme.

2. stupeň

VZORCE PRVŮ a tvorba slov

Pomocí značek prvků periodické soustavy vytváří žáci různá slova. Mohou hledat jakákoliv nebo se můžete zaměřit na určitou oblast (např. přírodopis). Pod každý prvek si také napíší protonové číslo. Protonová čísla poté sečtou. Můžeme tak hledat slovo s největším součtem nebo nejdelší slovo, které žáci vymyslí.

2. stupeň

KVALITA VODY

Vydali jsme se ven zkoumat různé druhy vod - dešťovou, z pumpy, kašny a řeky. Žáci měřili teplotu a zjišťovali dusičnany, dusitany, pH, tvrdost a množství chloridů.

2. stupeň

PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ

Na staré prostěradlo jsem nakreslila PSP se značkami. Lze využít na přikládání názvů a nebo konkrátních věcí, které máme v domácnosti a jsou z daného prvku.

2. stupeň

PRVKY VENKU

Žáci byli rozděleni do trojic. Každá trojice dostala seznam prvků. Úkolem bylo najít vzorce prvků na kaštanech rozmístěných na fotbalovém hřišti a poskládat je za sebou podle seznamu.

2. stupeň

OBRÁZKOVÁ PSP

Žáci dostanou kartička s prvky k vymylování. Na kartičkách je název a použití daného prvku. Žáci kartičky vybarví a pak poskládají PSP.

2. stupeň

NÁZVOSLOVÍ

Každá baňka obsahuje názvy sloučeniny (oxidy, halogenidy, hydroxidy). Žáci dostanou kolečka se vzroci a úkolem je přiřadit správně vzorec k názvu.

2. stupeň

LODĚ

Každý žák dostane nakopírované 2 PSP. Do jedné si namaluje svoje lodě a do druhé maluje zásahy nebo minutí do soupeřovi lodě.

2. stupeň

CHEMICKÉ PRVKY - CESTA

Připravíme dráhu chemických prvků. Žáci hází kostkou. Když řeknou správný název prvku, postupují další kolo vpřed. Když se zmýlí, zůstávají jedno kolo stát.

2. stupeň

INDICIE

Napíšeme několik vět o daném prvku nebo sloučenině. Rozstříháme a rozmístíme po třídě nebo venku do kinder vajíček. Žáci hledají věty a pomocí indicií zjistí o jaký prvek, sloučeninu se jedná. Úkolem je i najít chybu v textu.

2. stupeň

OMALOVÁNKA

Omalovánka chemického názvosloví. řešení k vybarvení je na lístečkách položené po třídě. Žáci hledají lístečky a správně vybarvují obrázek.

2. stupeň

BINGO - HYDROXIDY

Hydroxidové bingo jsme našla na internetu. Já říkám názvy hydroxidů a žáci je vybarvují. Úkolem je mít všechna políčka vybarvená.

2. stupeň

TRIMINO PRVKY

Žáci skládají trimino. Patří k sobě vždy dva pojmy - dvě strany trojúhelníku. Podle počtu dvojiv vznikají různé tvary.

2. stupeň