Minerály a horniny

KNIHA MINERÁLŮ

Žáci měli za úkol vytvořit knihu minerálů. Minerály rozdělili do 9 skupin, ke každému napsali 2-3 informace na nalepili nabo namalovali obrázek.

1. + 2. stupeň

SOPKA

Žákům jsem nakopírovala model sopky a oni jej vybarvili a pak složili. Do vnitřku sopky si poté napsali druhy sopek, nebezpečí, využití apod.

2.stupeň

VÁPENEC 10x JINAK

Pro žáky nachystáme různé obrázky s vápencem (lomy, sochy, přírodní úkazy, koupelny..) a z druhé strany napíšeme, co je na obrázku. Žáci nejdříve vymýšlí otázky, které je napadají a poté hledají odpovědi na internetu.

2. stupeň

VRÁSY A ZLOMY

Žáci modelují pomocí látek různé druhy vrás a zlomů. Fotografují je a potom je pomocí malování popisují.

2. stupeň

LITOSFÉRICKÉ DESKY

Po třídě jsem rozmístila kartičky s jednotlivými litosférickými deskami. Žáci si o nich přečetli pár informací a napsali si jejich název do své mapy. Každou desku poté vybarvili.

2. stupeň

JESKYNĚ ČR

Každý žák si vylosoval jednu jeskyni. Zpracoval o ni referát na A4 - název, obrázky, znak, délka, dostupnost, zajímavosti. Referáty jsme svázali a vznikla z nich knížka.

2. stupeň

ČASOVÁ OSA

Žáci přiřazují zkameněliny na časovou osu.

2. stupeň

VZNIK ZKAMENĚLIN

Po třídě jsem rozmístila lístečky s postupným vznikem zkamenělin. Žáci je hledali a zapsali si vznik zkameněliny do pracovního listu.

2. stupeň

MINERÁLY

Nejdříve žáci pracovali s čtyřsložkovými kartami - četli charakteristiky minerálů a přiřazovali k nim obrázky. Poté jsem jim rozdala vzorky minerálů a přiřazovali minerály k popiskům.

2. stupeň

KRYSTALOVÉ SOUSTAVY

Každý žák si vylosoval jeden papírový model minerálu, ten vybarvil, vystřihnul a slepil.

2. stupeň