Obecná chemie

ATOM

Njdříve si žáci namalovali model atomu - jádro a 3 elektronové vrstvy. Poté jsem jim zadávala úkoly (např. sestavte atom helie, atom prvku s protonovým číslem 4, s nukleonovým číslem 10, apod.). Žáci sestavovali daný počet elektronů, protonů a neutronů.

2. stupeň

pH, zásady a kyseliny

BOV na téma pH. Nachystéme různé přísady, různé indikátory, indikátorové papírky a necháme žáky, aby si sami zvolili, co je zajímá a co chtějí zkoumat.

2. stupeň

ATOM A PRVEK

Každý žák si vylosoval kartičku se snačkou jednoho prvku. Na polovinu papíru poté nakreslil atom daného prvku a na druhou polovinu papíru napsal jeho název a nakreslil jeho výskyt a využití (někteří připsali i 1-2 věty).

2. stupeň

LAPBOOK VODA

Žáci ve dvojicích tvořili lapbook na téma "Voda". Úkolem bylo, aby našli i informace, které doposud o vodě nevěděli.

2. stupeň

INDIKÁTOR ZE ZELÍ

V chemii se indikaci kyselin a zásad používají různé roztoky (např. fenolftalein, methyloranž). Jednoduchý indikátor lze vytvořit z červeného zelí - zelí nakrájíte, povaříte 20 mit a modrou vodu slijete. Já potom ještě naředím na světlejší odstín. Po přidání kyselin roztok zrůžový, po přidání zásad zezelená. Indikátor lze vyrobit i z červené řepy, ale zatím jsem to nezkoušela, tak nemohu tuto informaci potvrdit.

1. + 2. stupeň

HAŠENÍ POŽÁRU

K bezpečnosti práce patří i práce s ohněm a případné hašení požárů. Venku jsme si ukázali různé druhy hašení ohně - pomocí vody, písku, pěny, ale i také vylitý olej z pánvičky a jeho přikrytí nah´vlkčenou hadrou.

2. stupeň

BOV SNÍH

Žáci přinesou sníh a led a dělají svůj vlastní výzkum. Zkoumají, co je napadne a zajímá.

2. stupeň

KOLOBĚH VODY

Žáci si najdou jeden lísteček. Po přečtení se podle pokynů přesunou k jinému lístečku. Podle následujících instrukcí se přesunou dále....

2. stupeň