Obratlovci

KNIHA RYBY

Žáky rozdělíme do několika skupin. Každá skupina má za úkol zjistit různé informace z oblasti ryb (např. stavba těla, rybníkářství, mořské ryby, kaprovité ryby apod.). Sestaví několk listů velikosti A4. Představí své poznatky ostatním spolužákům. Poté všechny poznatky skupin spojíme v jednu knihu o rybách.

2. stupeň

SAVCI

Žáci ve dvojicích připraví plakát k jedné čeledi savců. Poté svoji skupinu představí spolužákům a plakáty vyvěsíme ve třídě.

2. stupeň

STOPY SAVCŮ

Žáci si měli vyhledat stopy savců, o kterých dělali referáty. Stopy nebyly popsané, takže nejprve odhadovali, která jim patří. Poté stopy porovnávali a řadili se podle velikosti.

2. stupeň

SAVCI

Každý žák dostal tabulku o jednom savci. Za domácí úkol měli vyplnit název, velikost, hmotnost, délku březosti, stravu, výskyt a zda je živočich chráněný. Poté se žáci seřadili podle velikosti, hmotnosti, typu výživy a potom se ve dvojicích potkávali a vyvodili, zda se spolu daní živočichové mohou v přírodě potkat.

2. stupeň

JAK DALEKO DOSKOČÍ

Žáci dostali obrázky se zvířaty a lano s označením po 1 metru. Prvním úkolem bylo, tipnout si, jak daleko zvířata doskočí, poté je dali na příslušné vzdálenosti. Nakonec se snažili doskočit co nejdál.

1. + 2. stupeň

POTRAVNÍ ŘETĚZCE

Každý žák si vzal jeden kelímek s živočichem nebo rostlinou a schoval se za strom. Na signám se spolu žáci začali potkávat a žák, který byl "sněden" vypadl ze hry. Nakonec nám zbyl živočich na vrcholu potravní pyramidy.

Pokud máte obrázky takto v kelímku, můžete hrát i ve třídě, kdy je žáci skládají na sebe.

1. + 2. stupeň

VÝVOJ ŽÁBY

Z bublinkové fólie uděláme vajíčka a na tělo použije plata od vajíčka.

1. + 2. stupeň

INTERAKTIVNÍ ZÁPISKY

Žákům nakopíruji odklápěcí okánka, tabulky, kytičky apod. a lepíme si je do sešitu a žáci si je vyplňují. Interaktivní zápisky lze koupit i na ucitelnice . cz.

2. stupeň

LEPORELO PLAZI

Žáci byli rozděleni do 4 skupin. Každá skupina vytvářela leporelo k jedné skupině plazů - hadi, ještěři, krokodýli, želvy.

2. stupeň

PTÁCI

Žáci ve dvojicích připraví plakát k jedné skupině ptáků. Poté svoji skupinu představí spolužákům a plakáty vyvěsíme ve třídě.

2. stupeň