Projekty

GLOBE je mezinárodní projekt, který se zabývá metorologií, pedologií, hydrologií, fenologií a naměřená data využívá NASA.

GLOBE

https://globe-czech.cz/cz

Program Ekoškola se zabývá aktivním přístupem žáků k životnímu prostředí. Zkoumá několik oblastí života.

Ekoškola

https://ekoskola.cz

Les ve škole je program, který podporuje vzdělávání žáku venku od prvního stupně základní školy.

Les ve škole

https://www.lesveskole.cz/

Badatelé vás naučí postup badatelsky orientované výuky, kdy se žáci cítí jako vědci, kteří opravdu zkoumají, co je zajímá.

Badatelé

https://badatele.cz/cz

Pokud chcete učit matematiku, český jazyk, výtvarnou výchovu, přírodopis nebo třeba dějepis, fyziku a chemii venku, koukněte.

Učíme se venku

https://ucimesevenku.cz

Vaše škola může mít svůj les, ve kterém se žáci učí vztahu k přírodě, manuální práci, lesnictví a mnoho dalšího.

Školní les

https://skolniles.cz