Bezobratlí

ŽAHAVCI - myšlenková mapa

Myšlenkovou mapu můžete použít na začátku probíraného tématu, aby jste věděli, co už žáci umí a ví. Já ji používám často k opakování, abych věděla, co si žáci o učivu zapamatovali. Každý žák dostane papír, napíše co ví, poté se zvedne a jde na místo někoho jiného, dopíše mu tam, co chybí. Celkem si takto žák přesedne 3x.

1. + 2. stupeň

PRVOCI a SENNÝ NÁLEV

Do sklenice dáme vodu a přidáme seno. Po 10 dnech je senný nálev hotový. Na podložní sklíčko dáme trochu vaty a kápneme kapku senného nálevu. Můžeme pozorovat rychle se pohybující trepky. Kromě senného nálevu můžeme vyzkoušet i nálev z mechu. Lze vidět jiné druhy prvoků.

2.stupeň

BUŇKA

Žáci pomocí donesených přírodnin vytvoří rostlinnou nebo živočišnou buňku. Poté polovina žáků sedí na svém místě a druhá polovina se pohybuje po třídě, k někomu si sedne a spolužík mu popíše jeho buňku.

2. stupeň

VYSUŠENÝ HMYZ

Žáci měli za úkol donést různé druhy hmyzu, které naleznou mrtvé v domácnosti, na půdě... Hmyz jsme poté určovali a nalepili na papír.

1. + 2. stupeň

LOVENÍ V RYBNÍCE

Koupili jsme 5 baťůžků a do nich cedník, misku, lupu, planktonku, pipetu, zkumavky, krabičky s lupou, určovací klíče a šli jsme pozorovat a lovit živočichy do rybníka. Tato aktivita je velmi oblíbená.

1. + 2. stupeň

MĚKKÝŠI

Na začátku hodiny žákům rozdám schránky plžů, mlžů a sépiovou kost. Žáci se snaží schráky a kost rozdělit podle shodných znaků na schránky patřící, plžům, mlžům a hlavonožcům. Poté si je namalují.

2. stupeň

MOTÝLÍ POLOVINY

Žákům jsem dala poloviny motýlů, druhé poloviny hledali různě po třídě. Po složení polovin k sobě přikládali ještě názvy a poté určovali, zda se jedná o motýli denní nebo noční.

1. + 2. stupeň

SKLÁDAČKA VČELA

Úkolem žáků bylo poskládat tělo včely. Některým to dalo dost zabrat. Poté jsme si povídali o částech těla včeli a hmyzu.

1. stupeň

PLŽI, MLŽI, HLAVONOŽCI

Žáci si přeloží papír na 3 stejné díly. Do jednoho malují zástupce plžů (ti žijí na souši i ve vodě, do druhého mlže (žijí ve vodě) a hlavonožce (žijí v moři).

1. + 2. stupeň

PITVA RAKA

Vystříhneme si model raka a jeho orgánů, vymalujeme a postupně lepíme.

Tento materiál jsem zakoupila na Logošíkovi.

2. stupeň

HMIZÍ HLAVOLAMY

Nejdříve žáci vyluští hlavolamy a poté přiřadí k hlavolamům správný obrázek hmyzu.


1. + 2. stupeň

ČERNÝ PETR - ČLENOVCI

Každý žák si vylosuje jednoho členovce. Namaluje jej a jeho detail na dvě karty. Nakreslí barevný okraj. Já namaluji 4erného Petra. žáci si pak hru zahrají.


2. stupeň

KORÝŠI - DOPLŇOVAČKA

Žáci vymýšlejí nedokončené věty pro své spolužáky.


2. stupeň

VÝVOJOVÝ CYKLUS PARAZITŮ

Žáci ve dvojici vyhledávají životní cyklus vylosovaného parazita (ploštěnce nebo hlísta). Životní cyklus nakreslí a zapíší 3-5 informací o parazitovi.


2. stupeň

STAVBA TĚLA PLOŠTĚNKY

Žáci vybarvili jednotlivé soustavy ploštěnky a pojmenovali je.


2. stupeň

TASEMNICE

Každý žák ustřihl 5 mm hranu papíru. Po celé délce nakreslil ve vzdálenosti 1 cm od sebe čárky. Papíry jsme k sobě slepili a vytvořili tak tasemnici v životní velikosti.


2. stupeň

HLEDÁNÍ SLOV

Když se učíme nová slova, která jsou dlouhá, zkoušíme z nich vytvořit co nejvíce slov. Přehazováním a seskupováním písmenek. Žáci se snaží také nalézt co nejdelší slovo.


1. + 2. stupeň

BAKTERIE

Pomocí plastelíny žáci modelovali různé druhy bakterií.


2. stupeň