Organická chemie

JÁ MÁM, KDO MÁ?

Hra se hraje tím, že jeden žák začne a řekne např.: "Já mám butan." Další žák má vzorec butanu na své kartičce a řekne: "Já mám vzorec butanu, kdo má..."

2. stupeň

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

Žáci hází kostkou a chodí v kruhu. Na polích loví deriváty uhlovodíků H -hydroxyderiváty, D - dusíkaté deriváty, K - kyslíkaté deriváty. Cílem hry je nasbírat všechny druhy derivátů - název se vzorcem.

2. stupeň